جلوه گر زیبایی در هنر عکاسی

عکاسی پرتره خانوادگی

در عکاسی پرتره خانوادگی سعی آتلیه چشمک توجه به احوال و مشخصات افراد خانواده در لحظه عکاسی و ارائه فرم های جدید با توجه به تکنیکهای آتلیه ای می باشد. عکس پرتره خانوادگی می تواند دو نفره و یا بیشتر باشد. 

عکسبرداری آتلیه فقط با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است . مدت زمان عکاسی آتلیه نیم ساعت تا چهل وپنج دقیقه میباشد.

موعد تحویل عکس تا دوهفته بعد از دیدن نمونه و سفارش کار میباشد و برای عکسهای سایز بزرگ (40*30 به بالا) موعد، یک ماه خواهد بود.

نوع عکس

سایز

تعداد

قیمت (ریال)

توضیحات

پرتره خانوادگی دونفره

25*20

1 قطعه

 

1 فرم

پرتره خانوادگی سه نفره

25*20

1 قطعه

 

1 فرم

پرتره خانوادگی سه تا پنج نفر

25*20

1 قطعه

 

1 فرم