جلوه گر زیبایی در هنر عکاسی

عکاسی پرتره پرسنلی


در عکاسی پرسنلی، هدف آتلیه چشمک تهیه عکسهای مناسب جهت امور پرسنلی افراد بوده و بدلیل ملزم بودن به رعایت فرمهای پرسنلی، اجرای تکنیک ها و فرمهای متنوع عکاسی امکان پذیر نمی باشد..

موعد عکس پرسنلی ۳ روز کاری و موعد اضافه چاپ عکس پرسنلی ۱ روز کاری می باشد.

نوع عکس

سایز

تعداد

قیمت (ریال)

توضیحات

پرسنلی

2*3, 3*4, 6*4

6 قطعه

 

دیجیتال

پرسنلی

2*3, 3*4, 6*4

6 قطعه

 

چاپ مجدد دیجیتال

پرسنلی

3.5*4.5, 5*5

6 قطعه

 

جهت ویزای اروپا و لاتاری

پرسنلی

3.5*4.5, 5*5

6 قطعه

 

چاپ مجدد دیجیتال