جلوه گر زیبایی در هنر عکاسی

پرتره خانوادگی

در عکاسی پرتره خانوادگی سعی آتلیه چشمک توجه به احوال و مشخصات افراد خانواده در لحظه عکاسی و ارائه فرم های جدید با توجه به تکنیکهای آتلیه ای می باشد. عکس پرتره خانوادگی می تواند دو نفره و یا بیشتر باشد.