جلوه گر زیبایی در هنر عکاسی

عکاسی از کودکان

در عکاسی پرتره کودک، آتلیه چشمک جهت نمایش توانایی های کودک مانند نشستن، ایستادن، بازی کردن و خندیدن، از فرم ها و ابزار جانبی متنوع و مناسب استفاده می کند و برای عکاسی از نوزادان و تولد کودکان، دارای دکور ویژه و فرم های مخصوص می باشد.